• Regular Bell Schedule

   

  7:30 - 8:20 1st Period - 6th Grade Boys Choir


   

  8:24 - 9:20 2nd Period - Select Tenor/Bass Choir


   

  9:24 - 10:14 3rd Period - Treble II Choir


   

  10:18 - 12:18 4th Period - Select Ladies Choir


   

  12:22 - 1:12 5th Period - Treble I Choir


   

   

  1:16 - 2:06 6th Period - CONFERENCE


   

  2:10 - 3:00 7th Period - 6th Grade Girls