• Regular Bell Schedule

   

   7:30 - 8:15        1st Period - Sixth Grade Science

      8:19 - 9:14       2nd Period - Conference Period

   9:18 - 10:03      3rd Period - Sixth Grade Science

  10:07 - 10:52    4th Period - Sixth Grade Science

  10:56 - 12:26    5th Period -Sixth Grade Science

  11:26 - 11:56 Lunch

                12:30 - 1:15      6th Period -Sixth Grade Science (Honors)

                               1:19 - 2:04       7th Period - Professional Learning Community

                2:08 - 3:00        8th Period -Sixth Grade Science (Honors)