• Regular Bell Schedule

   

  7:30 - 8:15     1st Period - 7th Grade Science

  8:19 - 9:14     2nd Period - Conference period

  9:18 - 10:03   3rd Period - 7th Grade Science

  10:07 - 10:52  4th Period - 7th Grade Science

  10:56 - 12:26  5th Period -  7th Grade Science

  10:56 - 11:26 

  11:26 - 11:56 

  11:56 - 12:26  C Lunch

  12:30 - 1:15    6th Period - 7th Grade Science

  1:19 - 2:04      7th Period - Planning Period

  2:08 - 3:00      8th Period -7th Grade Science