• CLASS SCHEDULE

  1st Period: English I 

  2nd Period: English III

  3rd Period: English I

  4th Period PLC

  5th Period: English III

  6th Period: Conference

  7th Period: English II

  8th Period: English IV