• (7:30 - 8:15) 1st Period - 6th Grade Boys Choir

  (8:19 - 9:14) 2nd Period - Concert Tenor-Bass Choir 

  (9:18 - 10:03) - 3rd Period - Treble Choir

  (10:07 - 10:52) - 4th Period - Select Ladies Choir

  (10:56 - 12:26) - 5th Period - Select Tenor-Bass Choir

  (12:30 - 1:15) - 6th Period - 6th Grade Girls Choir 

  (1:19 - 2:04) - 7th Period - Conference/Planning Period

  (2:08 - 3:00) - 8th Period - 6th Grade Girls Choir 

   

  Lunch - 11:26 - 11:56