• Princ of AV

  AV I 

  AV II

  Advanced AV

  Monday through Friday 

  Classtime will be split in half.

  1st 25 minute of class Essential 10 lesson plans. 

  2nd  Half of Class AV lesson plans