• Block Schedule A - Days

  1st Period       Algebra II Pre-AP

  2nd Period      Algebra II PLC 

  3rd Period       Varsity Girls Basketball

  4th Period       Conference

   

  Block Schedule B - Days

  5th Period       Algebra II Pre-AP

  6th Period       Algebra II

  7th Period       Algebra II 

  8th Period       Girls Softball